lehký autismus

Lehký Autismus

Život s lehkým autismem: Výzvy a radosti.

Co je lehký autismus? Lehký autismus, dříve známý jako Aspergerův syndrom, spadá pod poruchu autistického spektra (PAS). Lidé s lehkým autismem obvykle nemají zpoždění v řeči ani v kognitivním vývoji, ale mohou mít potíže se sociální interakcí, komunikací a flexibilitou myšlení. Často se u nich projevuje zájem o...